top of page

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

ÖN İNCELEME ve ANALİZ AŞAMASI 

Uzman ve tecrübeli personellerimiz tarafından firmanızın tüm departmanlarında ön inceleme ve analiz çalışmalarını yapıyoruz. Firmanızın bulunduğu sektör, rakipler, iş hedefleriniz, örgüt kültürünüz, iç ve dış paydaşlar ve beklentiler de dâhil detaylı bilgileri sizlerle yapacağımız; 

  • Yerinde İnceleme 

  • Mülakatlar 

  • Gözlem 

  • Anket 

  • Araştırma 

metotları ile firmanızın mevcut iş yapış şeklini ve genel durumunu ortaya çıkartıyoruz. 

SWOT ANALİZİ 

SWOT analizi ile firmanızın güçlü yanlarını, zayıf yanlarını, fırsat ve tehditleri belirleyerek yol haritamızı oluşturuyoruz. 

EN UYGUN MODELİN TESPİTİ 

Elde edilen veriler ışığında uyumlu, hedefe odaklanmış, kişilerden bağımsız kurumsal hafızayı esas alan ve ortak hedeflere varmayı mümkün kılacak organizasyon ve iş modellerini hazırlayıp bu modelin dijital dönüşüme uygun bir yazılım ile kayıt altına alınıp, izlenip ve raporlanabilecek bir modeli size sunuyoruz. 

UYGULAMA 

Uygulamaya esas model üzerinde mutabık kaldıktan sonra yeni sistemin hayata geçirilmesi, Kurum personelleri tarafında doğru, zamanında ve eksiksiz uygulanmasına yardımcı olabilmek için sizlerle birlikte belirlenen süre birlikte çalışıyoruz. Eğitimler, birlikte mesai, gözden geçirme toplantıları ile uyum ve geçiş sürecini en aza indirerek istenilen çalışma ortamı ve düzenini sağlıyoruz. 

Image by Kelly Sikkema
Image by Kelly Sikkema

İş Süreçleri

İş Süreçleri

bottom of page