top of page

uWiPeR – Güvenli Veri Silme Cihazı

Yerli Tasarım, Yerli Üretim

uwiper güvenli veri silme

Ürün Açıklaması

  • Özellikle KVKK (GDPR) ve ISO 27001 gibi uluslararası standartlar, bilgi güvenliği kapsamında kullanım amacını kaybeden kişisel ve kurumsal verilerin oluşturulacak bir politika, prosedür ve süreç dokümanına göre güvenilir bir şekilde silinmesini zorunlu tutmuştur.

  • Diğer bir zorunluluk ise silme işleminin otomatik olarak yapılması ve silme işleminin sonucunda oluşan raporun imzalanarak uygun görülen süre kadar saklanmasıdır.

  • Ülkemizde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. Maddesi ve ayrıca Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik gereğince işleme gereği ortadan kalkan verilerin silinmesi veya yok edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yapılan bütün işlemler kayıt altına alınmalı ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanmalıdır.

Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbir No:3.1.1.6

Kullanım ömrünü tamamlayan cihazların veri depolama üniteleri (HDD, SSD, disk, vb...) güvenli bir şekilde imha edilmelidir.  Kurum içerisinde tekrar kullanılması durumunda ise veri kurtarmaya imkan sağlamayacak şekilde güvenli silme işlemine tabi tutulduktan sonra kullanıma alınmalıdır. 

uwiper güvenli veri silme
uwiper güvenli veri silme

Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbir No:3.1.1.9

Kurum tarafından satın alınan kullanıcı bilgisayarlarına ait sabit diskler, veri kurtarmaya imkân sağlamayacak şekilde güvenli silme işlemine tabi tutulduktan sonra sistemlere dâhil edilmelidir.

bottom of page