top of page
Birlikte Tasarım Yapmak

PROJE DANIŞMANLIĞI

PROJE DANIŞMANLIĞI 

İhale öncesi ve/veya ihale sonrası projeleriniz öncelikle teknik, idari şartname ve ekleri ile KİK genel şartnameler maddeleri dikkate alınarak detaylı şekilde incelenir. 

Projenin tüm paydaşları tarafından istenilen şekilde başlaması, ilerlemesi ve sonuçlandırılması için aşağıdaki iş kalemlerinin girdi ve çıktılarının yer aldığı proje planı hazırlanır. 

 • Projenin paydaşları 

 • Projenin hedefi 

 • Zaman planı 

 • Kaynak planı 

 • Lojistik planı 

 • Risk değerlendirme 

  • Risklerin tanımlanması 

  • Risklerin derecelendirilmesi 

  • Risklerin değerlendirilmesi 

  • Riskten kaçınma yollarının belirlenmesi-risk yönetimi 

 • Proje maliyeti 

 • Finansal durum 

Proje planının hazırlanıp sunulmasından sonra proje başlangıç toplantısı ile görev dağılımı ve proje tanıtımı yapılır. 

Projenin ilerleme durumunu kayıt altına almak, ilerlemeyi ölçmek ve karşılaştırma yapabilmek için proje planının yazılım destekli takibi için gerekli kaynak tespiti yapılır ve uygulamaya alınır. 

Önceden planlanmış periyodik gözden geçirme toplantıları ile proje planı gerekirse güncellenerek proje yaşam döngüsü hayata geçirilir. 

Hedefimiz proje paydaşlarının tamamının en yüksek memnuniyet ile sonuçlanacak şekilde projenin tamamlanmasını sağlamaktır. 

  PROJE ADIMLARI

  Güncellleniyor

  bottom of page