top of page
  • Yazarın fotoğrafıTRSİBER

EPDK Enerji Sektörü Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli

Güncelleme tarihi: 19 Nis

ÖZ DENETİM / FARK ANALİZİ ve Uyumluluk Tamamlama Süreleri06.06.2023 tarih ve 32213 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 28.01.2024 tarih ve 32443 sayılı Resmi Gazetede değişiklik yapılan Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli Yönetmeliği kapsamında; enerji sektöründe kullanılan endüstriyel kontrol sistemlerinin (EKS) siber güvenliğini sürekli olarak gelişen ihtiyaç ve tehditlere göre iyileştirmeye, asgari kabul edilebilir güvenlik seviyesini tanımlamaya ve bu kontrol sistemlerinin siber dayanıklılığına, yeterliliğine ve olgunluğuna ilişkin usul ve esasları düzenlemiştir.

İlgili yönetmelik kapsamına, elektrik iletim lisansı sahibi, elektrik dağıtım lisansı sahibi, kabulü yapılmış ve işletmedeki kurulu gücü 100 MWe ve üzeri lisansa sahip

her bir elektrik üretim tesisi sahibi, boru hattı ile iletim yapan doğal gaz iletim lisansı sahibi, sevkiyat kontrol merkezi kurmakla yükümlü doğal gaz dağıtım lisansı sahibi, doğal gaz depolama lisansı sahibi (LNG, yer altı), ham petrol iletim lisansı sahibi ile rafinerici lisansı sahibi tüzel kişiler ile kabulü yapılmış, Black-Start özelliğine sahip olup ulusal şebekeye katkı verebilecek olan elektrik üretim tesisi sahibi tüzel kişiler ve kabulü yapılmış, TEİAŞ SCADA/EMS Sistemi ile seri tabanlı iletişim yöntemlerini kullanmadan haberleşmekte olan elektrik üretim tesisi sahibi tüzel kişiler dâhil edilmiştir. OSB dağıtım lisansı sahipleri ile OSB üretim lisansı sahipleri kapsam dışında tutulmuştur.

Yetkinlik modeli; T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberini, Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemleri İçin Güvenlik Analiz ve Test Usul ve Esaslarını, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini, TS EN ISO/IEC 27019 Enerji Altyapıları Bilgi Güvenliği Standardını ve Enerji sektöründe EKS güvenlik kontrolleri adreslemektedir.

ÖZ DENETİM / FARK ANALİZİ ve UYUMLULUK TAMAMLAMA SÜRELERİ ile ilgili detaylı çalışmamıza aşağıdaki dosyada erişim sağlayabilirsiniz.


EPDK ENERJİ SEKTÖRÜNDE SİBER GÜVENLİK YETKİNLİK MODELİ YÖNETMELİĞİ
.pdf
PDF dosyasını indir • 638KB

5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page